Kom under min lup

Jeg skaber engagement og ejerskab

Når jeg arbejder som kulturdetektiv, foregår det altid i et tæt samarbejde med virksomheden. I fællesskab lægger vi os fast på problemstillingerne, tilrettelægger og gennemfører et skræddersyet forløb. Som facilitator er det min opgave at sørge for, at vi kommer rundt om alt – også tabuer og de hellige køer.

Mit primære værktøj er The Richard Lewis CROSS-CULTURAL Model - et analyseværktøj med fokus på medarbejdernes forskellige kulturelle baggrunde, og hvilken betydning, det har for deres arbejde. Forskellighederne kan for eksempel komme til udtryk i forbindelse med møder og forhandlinger eller i forhold til lederskab, teams samt det at have tillid til kollegaer. Målet er, at medarbejderne bliver bevidste om, hvilke situationer de selv og deres kolleger adskiller sig fra hinanden, og hvordan man undgår, at forskellighederne danner barrierer frem for et samarbejde.

Et cross-cultural forløb begynder oftest med en online spørgeskemaundersøgelse. På basis af denne udarbejder jeg individuelle profilanalyser og en gruppeprofil. På den efterfølgende workshop bearbejder vi qua en givende dialog nogle af de konkrete udfordringer, som den aktuelle gruppesammensætning kan give i hverdagen.

Her kan jeg gøre en forskel

Der er rigtigt mange gode grunde til at få sat fokus på jeres virksomhedskultur. Nedenfor er en række typiske anledninger til, at virksomheder kontakter os:

  • Når der er afdelinger, der skal lægges sammen eller indgå et samarbejde
  • Når virksomheden skal være mere innovativ (generere videndeling)
  • Når virksomheden skal have implementeret en ny strategi eller et nyt forretningskoncept
  • Når virksomheder fusionerer
  • Når der er forskellige nationaliteter, der skal forstå hinanden for at optimere samarbejdet
  • Når virksomhedskulturen skal styrkes
  • Når der er samarbejdsvanskeligheder i en afdeling
  • Når der skal skabes klare handleplaner i de strategiske, taktiske og operationelle indsatser
  • map2